Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1209 (2015-2016)
Innlevert: 02.06.2016
Sendt: 02.06.2016
Besvart: 07.06.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): En rapport statsråden har bestilt fra Menon Economics viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å avvikle pelsdyrnæringen innen ti år. Beregningene viser at det sannsynligvis ikke fører til noe tap for oppdretterne heller. Tidligere undersøkelser viser at oppdrettere som slutter å produsere pels, finner nytt arbeid uten store problemer.
Tatt dette i betraktning, vil statsråden gjøre de nødvendige endringer for å avvikle næringen til beste for både dyr og samfunn?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Stortinget har bede regjeringa om å vurdere forbod mot norsk pelsdyrhald i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalet sin NOU om norsk pelsdyrhald (NOU 2014: 15). Regjeringa har varsla at den hausten 2016 vil komme tilbake til Stortinget med ei melding om oppfølging av denne utredninga. Denne meldinga vil svare på oppmodinga frå Stortinget, og på representanten sitt spørsmål. Rapporten frå Menon Economics er henta inn i samband med arbeidet med meldinga, og vil bli omtalt.
Eg ber om forståing for at eg ikkje kan uttale meg vidare om innhaldet i meldinga før regjeringa sitt arbeid med ho er sluttført.