Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1211 (2015-2016)
Innlevert: 02.06.2016
Sendt: 03.06.2016
Besvart: 10.06.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Mani Hussaini (A)

Spørsmål

Mani Hussaini (A): Har denne valgfriheten ført til at gjennomsnittlige pappapermisjon (antall uker fedre ta pappapermisjon) har økt eller har den sunket?

Begrunnelse

Regjeringen kuttet pappapermisjon med 4 uker med påskudd om at det kom til å gi familiene mer valgfrihet.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen reduserte fedre- og mødrekvoten fra 14 til 10 uker fra 1. juli 2014. Fellesdelen ble økt tilsvarende slik at foreldrepengeperioden totalt var uendret. Hensikten med endringen var å gi foreldre mer valgfrihet og fleksibilitet til å velge den løsningen som passer best i deres hverdag.
Økt valgfrihet og fleksibilitet innebærer at familiene får større mulighet til å velge forskjellig. Jeg har tillit til at det enkelte foreldrepar finner fram til en god løsning for sin familie. Foreldrepermisjon er til for barnet og det aller viktigste er at barnet kan være hjemme med en av foreldrene det første leveåret.
Foreldrepengestatistikken for 2015 viser at det var noen flere fedre som tok ut mer enn 14 uker sammenliknet med tidligere år. Statistikken viser videre at det var flere fedre som tok ut akkurat 10 uker med foreldrepenger sammenliknet med året før.
Menn som mottok foreldrepenger i 2015 tok i gjennomsnitt ut 47 dager, en reduksjon på to dager fra 2014. Mødres uttak økte imidlertid mer enn fedres reduksjon. Mødre økte uttaket sitt med fem dager, fra 113 dager i 2014 til 118 dager i 2015.
Vi må være forsiktige når vi tolker tallene for uttak i 2015, fordi fedre med uttak av foreldrepenger i 2015 har fedrekvoterettigheter etter tre ulike regelverk. Blant fedrene som tok ut foreldrepenger i 2015 finnes fedre med tre ulike lengder på fedrekvoten avhengig av når barnet ble født (henholdsvis 12, 14 eller 10 uker). Dette skyldes at fedrekvote kan tas ut i barnets tre første leveår. Det vil derfor gå flere år før vi før vi får det endelige svaret på hva fedreuttaket blir med dagens regelverk.
Det er også viktig å være klar over at foreldrepengestatistikken bare sier noe om uttaket i den tidsperioden man ser på, ikke hvordan foreldrene samlet sett innretter sitt uttak for det enkelte barn. En far kan for eksempel ta ut fire uker i 2015 og fortsette uttaket neste i år. I statistikken for 2015 vil han bare være registrert med fire uker.