Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1222 (2015-2016)
Innlevert: 03.06.2016
Sendt: 03.06.2016
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 10.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hvordan er fordelingen av antall ansatte/årsverk i Skatteetaten mellom de ulike enhetene (regionene og sentrale enheter) og hvordan har den årlige utviklingen vært siden reorganiseringen i 2008?