Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1246 (2015-2016)
Innlevert: 07.06.2016
Sendt: 08.06.2016
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 14.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Hvor raskt vil den varslede ekspertgruppa arbeide, er det meningen at den skal komme med forslag som allerede vil gjøre seg gjeldende denne høsten eller skal ekspertgruppa arbeide i et lengre perspektiv enn budsjettet for 2017?

Begrunnelse

Jeg viser til et tidligere spørsmål om en varslet ekspertgruppe som skal "sette i gang en områdegjennomgang av systemet for tildeling av offentlige forskningsmidler under Norges Forskningsråd." I svaret fra Kunnskapsministeren står det at regjeringen vil komme tilbake med sammensetning, mandat og tidspunkt for ferdigstillelse. Hvem regjeringen skal komme tilbake til står det ikke noe om. Det står heller ikke noe om med hvilket perspektiv gruppa skal jobbe og om dette vil innebære en kraftig omlegging av Norges Forskningsråd, slik Produktivitetskommisjonen er inne på.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med å få på plass ekspertgruppa som vil få ansvaret for å gjennomføre en områdegjennomgang av systemet for tildeling av offentlige forskningsmidler under Norges forskningsråd. Mandatet og tidsfrist for arbeidet vil bli offentliggjort når departementene har nedsatt ekspertgruppa.
Tidsfristen vil bli satt slik at rapporten kan inngå som grunnlag for regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2018.