Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1248 (2015-2016)
Innlevert: 07.06.2016
Sendt: 08.06.2016
Besvart: 15.06.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvordan vil kulturministeren følge opp, og hva synes kulturministeren om resultatet i forslaget?

Begrunnelse

Tidligere kulturminister Thorhild Widvey signaliserte at hun ønsket å regionalisere en del av oppgavene som Kulturrådet har. Kulturrådets egen vurdering av hva som er mulig å regionalisere av oppgaver er overlevert nåværende kulturminister.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg mener forslaget fra Norsk kulturråd gir et godt grunnlag for videre vurdering. Hele den administrative virksomheten i Norsk kulturråd er gjennomgått på faglig grunnlag og i en prosess der de ansatte er hørt.
Forslaget omfatter både oppgaver som kan flyttes fra Oslo, men som fortsatt skal være en del av Norsk kulturråd og oppgaver som kan flyttes helt ut av Kulturrådets oppgaveportefølje. I tillegg foreslås enkelttiltak som kan gjennomføres på kort sikt og som vil bidra til økt kontakt og samarbeid med kunst- og kulturlivet landet rundt.
Departementet vurderer nå fordeler, ulemper og kostnadsmessige konsekvenser av alle forslagene. Jeg har allerede signalisert at jeg synes Kulturrådets forslag om en forsterket satsing på kulturnæring i samarbeid med relevante fagmiljøer utenfor Oslo, er interessant. Jeg ser ikke bort fra at vi i løpet av prosessen også kan komme til at det er andre forslag enn de Kulturrådet selv har skissert, som bør vurderes. Jeg tar sikte på å redegjøre for mine konklusjoner i budsjettproposisjonen for 2017.