Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1252 (2015-2016)
Innlevert: 08.06.2016
Sendt: 09.06.2016
Besvart: 16.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvor mange har hatt dagpenger i henholdsvis 75, 85 og 95 uker (løpende tilfeller), og hvilke tiltak mener statsråden er relevante å ta i bruk for de som mister retten til dagpenger?

Begrunnelse

Arbeidsledigheten i Norge er høyere enn på 23 år og den geografiske ulikheten i ledighetssituasjonen gjør at det i deler av landet er svært mange som opplever stor usikkerhet. Langtidsledigheten øker og rammer særlig voksne arbeidstakere. Flere nærmer seg perioden da dagpengene opphører.