Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1277 (2015-2016)
Innlevert: 13.06.2016
Sendt: 13.06.2016
Besvart: 23.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I media er det kommet frem at Politidirektoratet har endret passreglene og at Folkeregisteret har slettet alle fødestedsopplysninger til personer født i visse land.
Hvem har gitt Folkeregisteret beskjed om at fødested skulle slettes, når ble slik beskjed gitt og mener Justisministeren at denne praksisen bør fortsette?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Folkeregistret ligger under finansministerens konstitusjonelle ansvarsområde, så jeg kan ikke svare på spørsmålet om beskjeder eller tidspunkt for slike, som eventuelt er gitt Folkeregistret, slik spørreren etterlyser.
I følge Politidirektoratet (POD) klargjorde imidlertid Skattedirektoratet overfor POD hvilke dokumentasjonskrav Folkeregistret la til grunn for registrering av fødested i februar 2016. Dette foranlediget endringen av praksis ved utstedelse av pass. Som kjent har jeg bedt POD rydde opp i dette forholdet, slik at en ikke lenger skal få oppført fødested som «ukjent».