Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1288 (2015-2016)
Innlevert: 14.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 20.06.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Hva har Regjeringen gjort for å følge opp Stortingets vedtak 505 (2015 - 2016) om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere som har fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap på grunnlag av manglende dokumentert identitet, og når kan persongruppen som omfattes forvente at regjeringen vil iverksette et slikt tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram?

Begrunnelse

Det har kommet endel henvendelser om denne saken, og det ville vært bra å få en oversikt over hvor langt man har kommet i arbeidet og en forståelse av hvor lang tid det kommer til å ta å få et slikt program på plass.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Stortingets vedtak 505 (2015-2016) er for tiden til utredning i departementet. Som jeg redegjorde for ved Stortingets behandling av denne saken, så er det krevende å finne løsninger som ikke innebærer at vi senker kravet til klarlagt identitet som statsborgerloven setter. Det er fortsatt flere problemstillinger som må utredes i tiden fremover. Jeg tar sikte på å legge fram et svar for Stortinget så snart spørsmålene er ferdig utredet.