Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1299 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 21.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Når vil justisministeren ta stilling til plassering av politihelikoptrene?

Begrunnelse

Politiets helikoptertjeneste utgjør en ressurs for søk og redning og som observasjonsplattform for politiet på Østlandet.
Politiets helikoptertjeneste er plassert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Ifølge departementets tidligere informasjon til Stortinget i budsjettproposisjonen, gir værforholdene store utfordringer i forhold til utnyttelse av helikoptrene, særlig i vinterhalvåret. Det er derfor igangsatt arbeid med å vurdere om det er en annen midlertidig plassering som er bedre egnet til å sikre best mulig helikoptertjeneste. POD utreder alternative plasseringer, og arbeidet skulle vært ferdig innen utgangen av 2014. Så langt er det ikke offentligjort et resultat av dette arbeidet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Flytting av politihelikoptrene fra Gardermoen til alternative baser på Rygge, Kjeller og Lahaugmoen har blitt grundig vurdert av Politidirektoratet. Det har i denne sammenheng blitt innhentet historiske værdata for de nevnte alternativer. Værdataene viste kun marginale forskjeller på de ulike lokasjoner. I et kost/nytteperspektiv er det derfor konkludert med at midlertidig flytting av basen inntil nytt Nasjonalt Beredskapssenter er på plass ikke er hensiktsmessig.