Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1352 (2015-2016)
Innlevert: 21.06.2016
Sendt: 22.06.2016
Besvart: 30.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden legge fram en oversikt over antall statlige arbeidsplasser (herunder også heleide statlige bedrifter og foretak) og tilhørende lønnsmasse i Buskerud fordelt på kommuner per 1/1-2006 og 1/1-2016?