Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1369 (2015-2016)
Innlevert: 23.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av utenriksminister Børge Brende

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Hvilke organisasjoner/institusjoner har mottatt økonomisk støtte og/eller inngått avtaler om tilskudd under tilskuddsordningen «Post 164.72 Utvikling og nedrustning» siden H-/Frp-regjeringen tiltrådte høsten 2013?

Begrunnelse

I sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget 1. mars uttalte utenriksministeren:
«Regjeringen arbeider systematisk for å nå målet om en verden fri for kjernevåpen. Her arbeider vi konkret, langsiktig og langs flere spor.»

Stoltenberg II-regjeringen var opptatt av også å trekke det sivile samfunn med i arbeidet for å nå målet om en verden fri for kjernevåpen. Det såkalte humanitære initiativet om konsekvensene av atomvåpen ville ikke blitt like vellykket uten innsatsen til internasjonale ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) som International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Foreløpige opplysninger tyder på at H-/Frp-regjeringen siden 2013 ikke har inngått en eneste avtale om tilskudd med internasjonale NGO-er under den aktuelle tilskuddsordningen.