Skriftlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1379 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): På hvilket måte vil statsråden involvere Stortinget i arbeidet med organisasjonsgjennomgangen i Lånekassen?

Begrunnelse

Statens Lånekasse for utdanning, Lånekassen, har over flere år foretatt en større omlegging av sine datasystemer med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 12 fra 2003-2004 «Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning". I denne Stortingsmeldingen står det at Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til Lånekassens organisering etter at moderniseringen av Lånekassen er gjennomført. Fornyelse av Lånekassens datasystemer ble fullført i juni 2014.
Det er nå internt satt i gang en organisasjonsgjennomgang.
Lånekassen har siden tidlig på 1980-tallet hatt lokalkontorer i Stavanger, Bergen, Ørsta, Trondheim og Tromsø, i tillegg til hovedkontor på Økern i Oslo.
Lånekassens kontorer ligger i eller i nærheten av større byer, universiteter og høyskoler. De har i dag ekspedisjoner ved alle lokasjoner, der kunder kan henvende seg ved behov. Kunder som velger å oppsøke Lånekassen i ekspedisjonene har gjerne særlige utfordringer i forbindelse med for eksempel språk, digital kompetanse, regelverksforståelse, sakskompleksitet, helsetilstand osv.
Organisasjonsgjennomgangen skal være sluttført sommeren 2016, og Lånekassens ledelse skal da konkludere i saken.
Saken vil så bli lagt fram for Lånekassens styre i august 2016, og styrets vedtak skal så oversendes til Kunnskapsdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Lånekassen har på eget initiativ satt i gang en organisasjonsgjennomgang for å se på om det er potensial for å ruste virksomheten enda bedre for fremtiden. Det er viktig med en god lånekasse som også i årene som kommer møter behovene og forventningene til elever, studenter og tilbakebetalere.
Lånekassens gjennomgang gjelder både intern avdelingsstruktur og kontorstruktur (regionstruktur). Kunnskapsdepartementets og min involvering vil kun gjelde spørsmålet om kontorstruktur (regionstruktur). Det er ikke avklart om Lånekassen vil foreslå endringer i denne strukturen. Jeg vil ta stilling til et eventuelt forslag dersom styret skulle foreslå slike endringer.
Stortingets involvering vil bli vurdert på vanlig måte i lys av de aktuelle endringene. Jeg vil uansett orientere Stortinget om Lånekassens virksomhet i budsjettproposisjonen som legges frem i oktober.