Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1389 (2015-2016)
Innlevert: 29.06.2016
Sendt: 29.06.2016
Besvart: 20.07.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Det er inngått avtale mellom Forsvaret, Politiet og Kartverket om nasjonalt beredskapskart som politiets- og forsvarets enheter samt frivillige redningsorganisasjoner skal bruke på øvelser og i krisesituasjoner. Kommunene er gjennom brannvesen og kommunale kriseledelse sentral del av en kriseberedskap som må kunne kommunisere effektivt med nasjonale enheter.
Hvorfor er ikke kommunene med i samarbeidet om nasjonalt beredskapskart og vil det være aktuelt å utvide samarbeidet til også å gjelde norske kommuner?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Juni 2015 inngikk Forsvaret ved Forsvarets militærgeografiske tjeneste, Politiet ved Politiets Fellestjenester og Statens kartverk avtale om bruk, vedlikehold og videreutvikling av den militære kartserien M711 som nasjonal beredskapskartserie. Kartserien trykkes i målestokk 1:50.000. Det digitale grunnlaget produseres av Kartverket. Forsvaret sørger for trykking og lagerhold og forsyner politiets enheter.
Den valgte målestokken 1:50.000 og det faktum at det dreier seg om trykte kart, gjør kartene egnet for bruk av Forsvarets og Politiets mannskaper ved en rekke nasjonale beredskapssituasjoner. Politiet kan utstyre underlagte etater, organisasjoner eller grupper som de får myndighet over med beredskapskartene, for eksempel i forbindelse med søk- og redningsaksjoner. Det gjelder også kommunale etater når det er relevant.
Kart og geografisk informasjon vil i dag i de fleste sammenhenger være basert på digitale systemer. Det gjelder også til beredskap i etater på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det gjelder også for kommunene. I de fleste tilfeller vil man i beredskapssituasjoner som håndteres av kommunen, ha behov for langt mer detaljerte kart og opplysninger enn det som framgår av det nasjonale beredskapskartet M711, gjerne detaljerte kart i målestokk 1:10.000 og større. Dette kartgrunnlaget forvaltes av kommunen selv eller i samarbeid med Kartverket og andre deltakere i forvaltningssamarbeidet Norge digitalt. Dette samarbeidet gir dessuten samtlige norske kommuner tilgang til det samme digitale datagrunnlaget som Kartverket benytter for å produsere trykkegrunnlag for M711.
Det har derfor ikke vært ansett som praktisk å utvide avtalen mellom Forsvaret, Politiet og Kartverket til også å omfatte kommunene. Dersom kommunene gjennom KS ønsker en slik utvidelse, er det selvsagt ikke noe i veien for å vurdere dette nærmere.