Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1396 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 30.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Andelen akutt- og hasteoppdrag utgjør ca. 39 % av de samlede pasientoppdrag, ifølge Helse Nord, skriver statsråden i et svar til Stortinget.
Hvor mange av oppdragene til hver av flyplassene i kortbanenettet, delt opp i årlige tall for de siste fem årene, har vært henholdsvis akutt og hasteoppdrag, og hva konkret ville skjedd med disse oppdragene i en situasjon med færre fly som har mulighet til å lande på de forskjellige kortbaneflyplassene?

Begrunnelse

De foreliggende planene om kutt i luftambulansetilbudet i Finnmark vil føre til at beredskapen for de av våre innbyggere som bor langs kortbanenettet får dårligere tilgjengelighet til helsehjelp ved fødsel, akutt sykdom eller ulykke.
I motsetning til i storbyområder eller det sentrale Østlandet er ambulanseflyene en viktig lokal akuttmedisinsk ressurs i Finnmark. Det er ikke sånn at det nødvendigvis hjelper å ligge i en ambulanse i Berlevåg hvis det du trenger er å komme deg til sykehus. Situasjonen i Finnmark er ikke som på Østlandet, eller rundt storbyene, der landeveien mange steder er det raskeste alternativet for å rekke sykehuset før det er for sent. I Finnmark er luftambulansen avgjørende, og må behandles som en helt nødvendig del av den lokale akuttmedisinske beredskapen. Det står om liv eller død.