Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1397 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 30.06.2016
Besvart: 13.07.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kva har justis- og beredskapsministeren gjort for å betre helikopterkapasiteten til politiet over vatn?

Begrunnelse

I svar til Jenny Klinge i skriftleg spørsmål «Dokument nr. 15:490 (2014-2015)», skriv justis- og beredskapsministeren mellom anna at «I tillegg har Forsvaret en dedikert helikopterberedskap for politiet. Responstiden for Forsvarets helikoptre som står i beredskap for politiet har fra 1.1.2015 blitt redusert fra to til en time. Disse helikoptrene kan også brukes som ildstøtteplattform og til taktisk innsetting for politiet over land». Han avgrensar sjølv denne delen av svaret til å gjelde «over land».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Redningshelikoptrene kan benyttes dersom politiet har behov for helikopterkapasitet over vann. I tillegg kan politihelikoptrene benyttes i begrenset grad over vann. Begrensningene er knyttet til helikoptrenes sertifisering og kapasitet. De nye redningshelikoptrene som innfases i perioden 2018-2020 har langt større rekkevidde og kapasitet enn dagens redningshelikoptre, noe som også vil komme politiet til gode.
For ytterligere å styrke politiets tilgang på helikoptre, som kan benyttes både over land og vann, inngikk Politidirektoratet i juni 2016 en avtale med Kystverket om anvendelse av los-helikoptrene som er stasjonert i Bergen og Hammerfest.