Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1403 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 01.07.2016
Besvart: 08.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Har statsråden forståelse for at dette oppleves unødvendig byråkratisk for pasienten, og hva vil statsråden gjøre for endre på dette?

Begrunnelse

Jeg har blitt gjort oppmerksom på et tilfelle av unødvendig byråkratisering som gir vanskeligheter for pasienter som har behov for et enkelt inngrep. Jeg gjenforteller deler av denne historien for å gi en bakgrunn for spørsmålet. I dette tilfellet er det en mann som oppdager en urovekkende føflekk som må fjernes og analyseres. Fastlegen hans er enig i dette, men han får beskjed om at fastlegen har "sluttet å fjerne føflekker" og at han dermed ikke kan hjelpe pasienten sin, men han kan henvise til en privat klinikk hvor dette vil koste over 1700 kr å få utført. Mannen drar videre til legevakten for å få hjelp der, men siden dette ikke er en sak for legevakten kunne ikke de heller hjelpe. Legevakten tar kontakt med fastlegen hans og de blir enige om å sende en rekvisisjon til sykehuset. Mannen må da regne med ventetid på flere måneder for å fjerne denne føflekken. Mannen ringer så til et annet lokalt legesenter og de viste forståelse for situasjon, men kunne heller ikke hjelpe han da "det var strengt forbudt å behandle noen andre enn dem de var fastlege for". Denne mannen må derfor enten vente i mange måneder eller betale for behandling på privat klinikk for å få fjernet en føflekk fastlegen hans kunne ha fjernet om han ikke hadde sluttet med dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oppgaven med å fjerne føflekker og annen småkirurgi skal ikke alltid henvises til spesialisthelsetjenesten. Samtidig kan det ikke utelukkes at en henvisning er riktig og nødvendig. Hva som er riktig oppfølging i det enkelttilfelle vil bero på en konkret vurdering. Jeg kan derfor ikke svare på om den behandlingen pasienten i ditt eksempel fikk, var unødvendig byråkratisk.
Dersom fastlegen kommer til at det er nødvendig å henvise en pasient til spesialisthelsetjenesten for å få fjernet en føflekk, har vedkommende rett på å få henvisningen vurdert og prioritert av spesialisthelsetjenesten. Det skal således ikke være nødvendig å oppsøke en privat klinikk for å få den nødvendige behandlingen.