Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1405 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 01.07.2016
Besvart: 22.07.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Synes kunnskapsministeren det å gi gavekort eller andre økonomiske ytelser er en god pedagogisk praksis?

Begrunnelse

På en ungdomsskole i Meløy deles det ut gavekort til elever som har utmerket seg med høyt karaktersnitt eller lavt fravær. Mange foreldre har reagert på dette fordi mange elever ikke har mulighet til å klare å konkurrere på slike vilkår.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: God pedagogisk praksis skapes innenfor det handlingsrommet den enkelte skole har. Dette handlingsrommet avgrenses av de rammene som følger av opplæringsloven med forskrifter, inkludert læreplanene. Regelverket er i utgangspunktet ikke til hinder for at gavekort benyttes, så lenge dette praktiseres med klokskap og ikke fører til at andre hensyn, som for eksempel elevens rett til et godt psykososialt miljø, blir skadelidende.
Loven fastsetter at alle skoler skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Alle skoler skal også ha elevråd og foreldreutvalg, som skal holdes løpende orientert om planer og tiltak som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Skolens råd og utvalg skal også så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av blant annet miljøtiltak i skolen. Elevråd og foreldreutvalg har også rett til å uttale seg og gi forslag i alle saker som har betydning for elevenes skole- og læringsmiljø. Gjennom media er jeg kjent med at saken ved ungdomsskolen i Meløy vil bli drøftet i skolens foreldreutvalg.