Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1416 (2015-2016)
Innlevert: 03.08.2016
Sendt: 03.08.2016
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 09.08.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Lister Nyskaping (LN) er en av flere næringshager som faller ut av SIVAs næringshageprogram i 2017. Avgjørelsen, som kom i juli, kom svært uventet på LN, som i dialog med SIVA er midt i en prosess med å styrke satsingen på næringsutvikling i de seks kommunene i Lister. LN dekker en region som er hardt rammet av arbeidsledighet grunnet nedgangen i oljeindustrien.
Hvilke vurderinger er gjort knyttet til avgjørelsen om at LN ikke lenger skal være en del av SIVAs næringshageprogram?

Begrunnelse

Lister nyskaping er et samarbeid mellom 6 kommuner i Lister-regionen, og er en viktig aktør i næringsutviklingen i en region som preges av store utfordringer på arbeidsmarkedet, først og fremst grunnet nedgangen i oljeindustrien. Næringhagen har over tid hatt negativ måloppnåelse i forhold til handlingsplanen. Etter at ny daglig leder ble ansatt i 2015, er det tatt en rekke grep som mest sannsynlig vil gi bedre måloppnåelse framover. LN har fått en rekke positive tilbakemeldinger på de tiltak som er igangsatt, bl.a. fra SIVA, men også fra andre aktører som Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Avgjørelsen om at næringhagen faller ut av næringsprogrammet allerede neste år kommer derfor svært overaskende. Fra SIVAs side blir avgjørelsen bl.a. begrunnet med negative resultater for næringshagen i 2013, 2014, og 2015. Den nye lederen har siden da tatt en rekke grep for å sikre bedre resultater, og at næringshagen leverer på den godkjente handlingsplanen. Fremtidsutsikter og den rollen næringshagen nå har ser ikke ut til å ha blitt vektlagt.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg takker representanten for spørsmålet.
Siva presenterte i juli en ny, differensiert finansieringsmodell innenfor næringshageprogrammet. Den nye finansieringsmodellen har tre nivåer basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og fremtidig potensial som alle gjeldende programoperatører er vurdert opp mot. Kriteriene er både objektive og erfaringsbaserte indikatorer, bl.a. er næringshagens aktivitet innenfor programmet, måloppnåelse sett i forhold til egen handlingsplan og kundetilfredshet vurdert. Historiske tall er benyttet i vurderingene, men Siva har også brukt tallmateriale fra inneværende år i sine vurderinger. Resultatene fra ovennevnte vurderinger er gjennomgått og omforent med fylkeskommunen. I disse samtalene er selvfølgelig regionale hensyn blitt vektlagt.
Siva har siden begynnelsen av 2015 informert om endringene i programmet. Endringene i programmet er utarbeidet i dialog med fylkeskommunene. Videre er endringene diskutert med både foreningen Næringshagene i Norge og Nasjonalt programråd for næringshageprogrammet. Nye retningslinjer for programmet ble vedtatt av Siva i vår og er kommunisert til miljøene.
Jeg er klar over at noen miljø ikke har oppfylt de kravene Siva har stilt, og at Lister Nyskaping er blant dem. Siva har ansvaret for Næringshageprogrammet, og vurderer hvilke næringsmiljøer som skal inn og ut av programmet. Departementet involverer seg ikke i Sivas behandling av enkeltsaker. Vi håper likevel at dette kan få de miljøene som nå går ut av programmet, til å stå på enda hardere i tiden fremover, slik at de på et senere tidspunkt kan kvalifisere seg til å være med i programmet.
Viser også til svaret jeg ga på spørsmål nr. 1415 som kom fra Else-May Botten.