Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1434 (2015-2016)
Innlevert: 10.08.2016
Sendt: 10.08.2016
Besvart: 17.08.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Det vises til mitt spørsmål av 21. juni og svar fra statsråd Sanner av 30. juni med referanse til statistikk fra statens sentrale tjenestemannsregister.
Kan statsråden gi tilsvarende kommunefordelt statistikk relatert til institusjon/virksomhetstype, samt avklare om, og i tilfelle hvilke, heleide statlige virksomheter som ikke inngår i statistikken?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: