Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1449 (2015-2016)
Innlevert: 15.08.2016
Sendt: 16.08.2016
Besvart: 23.08.2016 av utenriksminister Børge Brende

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden ta opp med Tyrkiske myndigheter den situasjonen som spesielt unge jenter er kommet i i Tyrkia, når det ikke lenger skal være ulovlig å ha sex med barn helt ned til 12 år?

Begrunnelse

I juli 2016 vedtok Tyrkias forfatningsdomstol å fjerne artikkelen i straffeloven som kriminaliserer sex med barn under 15 år. Beslutningen ble tatt med 7 stemmer for og 6 stemmer imot. Dette er alvorlige brudd på flere internasjonale konvensjoner. Ikke minst barnekonvensjonen som sier at alle barn har behøv for økt beskyttelse mot seksuell utnyttelse. Lovendringen skal tre i kraft 13. januar 2017.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Denne saken, som fikk brede oppslag i norske og andre utenlandske medier, var basert på uriktige faktaopplysninger. Dette dreier seg om vanlig domstolskontroll av lovgivningen i Tyrkia. Forfatningsdomstolen har annullert deler av en lovbestemmelse og gitt parlamentet en frist for å få vedtatt ny lovgivning som ikke er i strid med konstitusjonen. På dette grunnlaget arbeides det nå med en ny lov. Denne saken dreier seg derfor ikke om fastsettelse av seksuell lavalder, men om lovens rom for å kunne utøve skjønn i straffeutmålingen. Den seksuelle lavalder i Tyrkia er i dag 18 år.