Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1457 (2015-2016)
Innlevert: 17.08.2016
Sendt: 17.08.2016
Besvart: 24.08.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I brev av 12.08 d.å. hevder Ofoten regionråd at justisdepartementet nå arbeider for å lokalisere deler av teoriundervisningen ved brannskolen til Harstad. Dette er i strid med det som er hensikten, å etablere en god fagskoleutdanning der teori og praksis henger nøye sammen.
Vil justisministeren legge teoriundervisningen til Fjelldal i Tjeldsund eller Harstad?

Begrunnelse

Regjeringen besluttet i februar 2015 at den fremtidige toårige fagutdanningen av brann og redningspersonell skulle etableres ved det eksisterende nasjonale anlegget til Norges brannskole (NBsk) i Tjeldsund med planlagt oppstart for studiet høsten 2018. Dette ble presentert på en pressekonferanse 13. februar 2015, på NBsk på Fjelldal i Tjeldsund.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har besluttet at det skal etableres en offentlig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Fagskolen lokaliseres til Norges brannskole i Tjeldsund kommune, samtidig som deler av teoriundervisningen legges til Harstad. Det etableres en avdeling i Stavern underlagt fagskolen, som får ansvar for utdanning av nødmeldingsentraloperatører og opplæring innen samvirke og samhandling.
Etableringen av fagskolen vil avhenge av de årlige budsjettprosessene. Dette innebærer at nøyaktig fremdriftsplan og oppstartstidspunkt for ny fagskole på nåværende tidspunkt ikke kan tidfestes.
Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arbeider nå med å følge opp regjeringens beslutning. Målsettingen er å etablere en fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell som holder høy faglig kvalitet.