Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1470 (2015-2016)
Innlevert: 22.08.2016
Sendt: 22.08.2016
Besvart: 30.08.2016 av utenriksminister Børge Brende

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Ettersom fastlegene er private, det finnes private jordmorklinikker og tannleger er private, innebærer dette at Norge har gitt fra seg «policy space» til å regulere disse sektorene på måter som diskriminerer utenlandske aktører?

Begrunnelse

En undergruppe av Medical and Dental Services som det ikke er bedt om unntak for i Norges åpningstilbud i TISA-avtalen er General Medical Services (CPC 93121). Norge har heller ikke bedt om unntak for Jordmortjenester, sykepleiertjenester, fysioterapi og livredning (CPC 93191).

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge er allerede forpliktet gjennom GATS, som trådte i kraft allerede i 1995, til å gi likebehandling og markedsadgang når det gjelder profesjonstjenestene i helsesektoren som lege, tannlege, jordmor, sykepleier, fysioterapeut og andre helseyrker. TISA-tilbudet er en videreføring av disse forpliktelsene og innebærer dermed ingen endring av dagens praksis.