Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1476 (2015-2016)
Innlevert: 24.08.2016
Sendt: 24.08.2016
Besvart: 31.08.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hva er det departementet har summert for å komme frem til at det ble brukt 4,8 mrd. til næringsrettet forskning og innovasjon i 2013 og 7,2 mrd. i 2016?

Begrunnelse

På Facebook reklamerer departementet med at "det aldri er brukt mer penger på næringsrettet forskning og innovasjon" og viser til tallene over. Jeg ber med dette om utdypning av hvordan denne beregningen er gjort og hva som ligger bak utvalget av poster eller summer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Tallene det vises til er basert på bevilginger til næringsrettet forskning og innovasjon over budsjettene til daværende Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet for 2013 og sammenlignet med bevilgninger over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2016, samt budsjettert skattefradrag fra Skattefunnordningen. Disse bevilgningene anses å være relevante for å se på midler til næringsrettet forskning og innovasjon samt for å kunne gi sammenlignbare tall over tid.
For 2013 ble det brukt bevilging over Nærings- og handelsdepartementets og Fiskeri- og kystdepartementets budsjett til Innovasjon Norge (ekskl. 90-poster) og Norges Forskningsråd fra saldert budsjett. I tillegg er det tatt med budsjettert skattefradrag fra skattefunnordningen. For 2013 gir det da følgende tall:

-Innovasjon Norge (inkl. marint verdiskapingsprogram over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett): 1 567,4 mill. kroner.
-Norges forskningsråd (inkl. basisbevilgning forskningsinstitutter og marin forskning over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett): 1 743,7 mill. kroner.
-Budsjettert skattefradrag fra Skattefunnordningen: 1 500 mill. kroner.
Sum næringsrettet forskning og innovasjon inkludert skattefunnordningen blir da om lag 4,8 mrd. kroner.

For 2016 blir det brukt bevilgning over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til Innovasjon Norge (ekskl. 90-poster) og Norges Forskningsråd fra saldert budsjett. Dette inkluderer også den ekstraordinære tiltakspakken for arbeid, aktivitet og omstilling. I tillegg er det tatt med budsjettert skattefradrag fra
Skattefunnordningen. Det gir følgende tall:
-Kap. 2421 Innovasjon Norge: 2 280,4 mill. kroner
-Kap. 920 Norges Forskningsråd: 2 298 mill. kroner
-Budsjettert skattefradrag fra Skattefunnordningen: 2 610 mill. kroner.
Sum næringsrettet forskning og innovasjon inkludert skattefunnordningen blir da om lag 7,2 mrd. kroner.