Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1484 (2015-2016)
Innlevert: 25.08.2016
Sendt: 25.08.2016
Besvart: 31.08.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over gjennomførte tilpasningskurs i 2015 og tilsvarende innvilgede tilpasningskurs i 2016 som viser, fordelt på kurssted, antall kurs og deltakere for alle sansetapgrupper, en oversikt over det offentliges kostnad, samt redegjøre for hvilke offentlige enheter som har ansvar for å gi et tilsvarende tilbud til ovennevnte sansetapgrupper?

Begrunnelse

Viser til Arbeids- og velferdsdirektoratets brev «Informasjon om tilpasningskurs i 2017» av 17.08.2016 til Norges Blindeforbund. Rett til tilpasningskurs for personer med sansetap er hjemlet i folketrygdloven § 10-7.