Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1487 (2015-2016)
Innlevert: 25.08.2016
Sendt: 26.08.2016
Besvart: 05.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Statsråden har tidligere lovet at lørdagsaviser ikke skulle rammes når Posten i vår sluttet med ordinær postombæring på lørdager. Han forsikret Stortinget om at han skulle «sørge for at den dekningen som er, fortsetter». Likevel melder MediaConnect, et logistikkselskap for flere aviser, at den nye ordningen innsnevrer områdene med leveringsplikt.
Står statsråden ved sin lovnad, og vil han nå ta grep for å sørge for at avisombæringen på lørdag blir like god som før?

Begrunnelse

Lokalavisene utgjør fortsatt ryggraden i Medie-Norge. Rundt om i landet er den lokale avisen en viktig kilde til informasjon og en arena for diskusjon og engasjement. Når flere redaktører nå melder at de er bekymret for distribusjonen av avisene sine på lørdager, er det en alvorlig situasjon for den enkelte avis og det enkelte lokalsamfunn. I innstillingen fra komiteen fremheves lørdagsavisens viktige stilling, og man ber regjeringen «følge opp intensjonen i loven og sørge for at det kommer på plass en god løsning som sikrer tilgang til papiraviser på lørdag i hele landet». Nå er situasjonen slik at flere redaktører sier de vurderer å legge ned lørdagsutgaven på grunn av et forverret distribusjonstilbud. Dette harmonerer dårlig med Stortingets vedtak og intensjoner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har selv vektlagt at vi skal sikre omdeling av aviser på lørdager. Dette har høy prioritet. Frem til nå har 85 % av postmottakerne fått aviser via Posten eller avisenes egne budtjenester. De siste 15 % av landet har bare hatt avisdistribusjon fra Posten. Sistnevnte distribusjon vil fra november bli ivaretatt gjennom avtalen med Kvikkas AS. Til abonnenter i resten av landet, må avisene fortsatt benytte avisenes egne distribusjonsselskaper for å få levert avisene. Når Posten avslutter sin lørdagsdistribusjon, skal abonnenten således kunne få lørdagsdistribusjon fra enten Kvikkas eller et avisbudnett.
All endring krever imidlertid omstilling. Staten har gjennomført sin del av avtalen der staten har ansvaret for avisomdeling. Jeg registrerer at mediebedriftene er forsinket med sin del av omstillingen, der enkelte må overføre sine aviser fra kommersiell distribusjon med Postens bud og over til mediebedriftenes egne budavtaler. Den overordnede tidsplanen for omstillingen har vært offentlig tilgjengelig siden januar, men etter det jeg har fått opplyst har mediebedriftene først grepet ordentlig fatt i dette arbeidet nå nylig. Jeg forventer at mediebedriftene prioriterer dette høyt og finner løsninger slik at avisleserne ikke blir skadelidende.
I de tilfellene hvor vi nå har fått informasjon om at avisenes budselskaper likevel ikke kan levere på grunn av nedlagte avisbudsruter, vil Samferdselsdepartementet vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre omdeling av aviser på lørdager.