Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1501 (2015-2016)
Innlevert: 26.08.2016
Sendt: 26.08.2016
Besvart: 07.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Arve Kambe, leder av Stortingets Arbeid- og sosialkomite, uttalte i en debatt i Nyhetskanalen 25. august d.å. at "Arbeiderpartiet sluttet nesten å bygge veier".
Mener samferdselsministeren at dette er en presis og dekkende beskrivelse av veginvesteringene under regjeringen Stoltenberg II i perioden 2005-2013?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det har vært en kraftig vekst i veisatsingen under dagens regjering. For første gang på tiår kuttes nå forfallet på veinettet, mens det under forrige regjering var en realnedgang i vedlikehold av infrastruktur de siste årene før regjeringsskiftet. Videre har bevilgninger til både planlegging og bygging av nye veier økt markert. Det gjennomføres også en veireform, for å få bygget veier raskere, bedre og billigere. Jeg har dog ikke hørt debatten som representanten Tung refererer til, og finner det ikke riktig å kommentere en løsrevet setning fra et debattprogram.