Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1523 (2015-2016)
Innlevert: 01.09.2016
Sendt: 01.09.2016
Besvart: 07.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Etter et nylig besøk på Grønland i Oslo sentrum, uttrykte statsråden bekymring for oppvekstmiljøet og ungdomskriminaliteten i området. Statsråden sier at mange innvandrerfamilier bor trangt, og derfor vandrer unger helt ned i 8-årsalderen gatelangs.
Hvilken sammenheng mener statsråden det er mellom mangel på gode fritidstilbud/lavterskel tilbud i nærmiljø og det å gå gatelangs?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg besøkte Oslo Politidistrikt og Grønlandsområdet 17. august 2016, etter medieoppslag om blant annet økt kriminalitet i området. Politiet uttrykte i møtet med meg bekymring knyttet til utviklingen her.
Det er ingen entydig sammenheng mellom mangel på fritidstilbud/lavterskeltilbud i nærmiljø, og det å gå gatelangs. Vi ser nå en bekymringsfull utvikling i et område, hvor utfordringene er sammensatte, både når det gjelder boforhold, oppvekstsvilkår og kriminalitetsutvikling. En slik situasjon krever flere ulike tiltak som virker sammen for å skape et bedre bo- og oppvekstmiljø og å snu den negative utviklingen.
Jeg har invitert byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, til et møte slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å løse utfordringene.