Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1557 (2015-2016)
Innlevert: 06.09.2016
Sendt: 06.09.2016
Besvart: 13.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Var ministerens opplysninger om 3 måneder for å avklare hvilke søknader som trenger ytterligere opplysninger feil?

Begrunnelse

Som svar på skriftlig spørsmål av 5. august opplyser innvandrings- og integreringsministeren 12. august at UDI gjennomgår innkomne søknader innen tre måneder for å avklare hvilke søknader som trenger ytterligere opplysninger. I ettertid har UDI på sine nettsider endret informasjon om hvor lang tid det vil ta fra søknad leveres til man får opplysninger om hva som skjer videre med søknaden. På disse nettsidene opplyses det nå at dette tar 6 måneder. Undertegnende forstår nå at tiden som ministeren opplyste om i realiteten knytter seg til et mål, snarere enn hvor lang tid det faktisk tar å avklare hvilke søknader som trenger ytterligere opplysninger.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I mitt svar til spørsmål nr. 1425 til skriftlig besvarelse opplyste jeg om at Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomgår innkomne søknader i løpet av tre måneder for å avklare hvilke søknader som trenger ytterligere opplysninger.
Jeg har forelagt spørsmål nr. 1557 for UDI, som nå opplyser at de i løpet av tre måneder gjennomgår alle saker for å vurdere hvilke saker som trenger ytterligere opplysninger, med unntak av en portefølje fra Afrika der man ikke har kommet ned til tre måneders behandlingstid.
Etter mitt forrige svar justerte UDI informasjonen på sine nettsider fra tre til seks måneder for saker fra flere land for å ta høyde for denne ene porteføljen. UDI arbeider for økt forutsigbarhet for søkerne og så presis informasjon som mulig. UDI gjennomgår derfor opplysningene om saksbehandlingstid én gang i måneden, og justerer tidene i tråd med faktisk brukt tid. En slik tidsangivelse vil likevel kun være veiledende, siden den aldri vil kunne fange opp alle saker. UDI opplyser at det nå gis noe ulik informasjon for flere land på nettsidene og at de vil endre dette ved å angi tre måneder, som i dag i hovedsak er realiteten. UDI opplyser videre at det vil bli satt inn ekstra ressurser til å gjennomgå den nevnte porteføljen som tar lengre tid, slik at spørsmålet om det skal innhentes ytterligere opplysninger også i disse sakene blir vurdert i løpet av tre måneder.