Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1566 (2015-2016)
Innlevert: 08.09.2016
Sendt: 08.09.2016
Besvart: 15.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Høgskolen i Sørøst-Norge og studentsamskipnaden har over mange år tilrettelagt for bygging av studenthybler i Kongsberg sentrum hvor kostnadene i kommunen er størst. Antall studenthybler i Kongsberg kommune er redusert fra 140 i 2013 til 87 i 2016.
Vil statsråden gi Kongsberg samme tilskuddssats som Drammen, for å gi økt mulighet for studentsamskipnaden til å bygge boliger i Kongsberg sentrum, slik at studentsamskipnaden oppnår minstemålet om 20 pst. dekningsgrad av egne hybler til sine studenter på Kongsberg?

Begrunnelse

Kunnskapsdepartementet fastsetter de øvre kostnadsrammene for tilskudd ved oppføring av studentboliger. Det gis et fast tilskudd pr. hybelenhet på kroner 300 000 i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø og kroner 240 000 i landet for øvrig. Øvre totale kostnadsramme for prosjektene er kroner 800 000 i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø og kroner 700 000 i landet for øvrig.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Departementet har et godt og tett samarbeid med studentsamskipnadene og Husbanken om oppføring og forvaltning av studentboliger. Jeg er ikke kjent med at Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har tatt opp med departementet at den gjeldende tilskuddssatsen vanskeliggjør studentsamskipnadens mulighet til å føre opp studentboliger i Kongsberg.
Denne regjeringen har mer enn doblet innsatsen når det gjelder midler til studentboliger de to siste årene sammenlignet med den gjennomsnittlige årlige fordelingen under den forrige regjeringen.
Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge ble gitt tilsagn om tilskudd til 255 hybelenheter over statsbudsjettet for 2016, og 180 av disse skal benyttes i prosjekt på Kongsberg. Jeg legger til grunn at studentsamskipnaden i samarbeid med kommunen kommer frem til gode løsninger slik at tilskuddene kan bli realisert til studentboliger så snart som mulig.