Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1577 (2015-2016)
Innlevert: 09.09.2016
Sendt: 12.09.2016
Besvart: 19.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet 26. februar 2016 konstaterte statsråden at Rogfast vil forelegges Stortinget høsten 2016. Stavanger Aftenblad avslører 9. september at regjeringen ikke klarer å levere på egne løfter.
Når kan en forvente at saken om Rogfast forelegges Stortinget?

Begrunnelse

I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet 26. februar 2016 skriver statsråden at «forslag til utbyggings- og finansieringsplan for prosjektet kan legges fram for Stortinget i løpet av høsten 2016.» Tilbakemeldingen fra de berørte kommuner er at deres del av arbeidet er gjennomført i rekordfart, og det er dermed Samferdselsministeren som fremstår som den store proppen for videre fremdrift. I Rogaland er en bekymret for fremdriften for Rogfast prosjektet og etterlyser svar fra statsråden på når en kan forvente at saken forelegges Stortinget.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet E39 Rogfast er nå i sluttfasen. Som jeg allerede har kommunisert i media, jobber jeg fortsatt i tråd med timeplanen jeg har varslet tidligere. Med mindre det kommer opp forhold gjennom KS2 som det vil kreve tid å få avklart, vil proposisjon om Rogfast bli fremmet i løpet av høstsesjonen 2016. Jeg kan dermed ikke se at representanten Tvedt Solberg har rett i at det er avslørt noe fra Aftenbladets side.