Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1581 (2015-2016)
Innlevert: 09.09.2016
Sendt: 12.09.2016
Besvart: 27.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvor mange pasienter innlagt ved norske sykehus har hatt antibiotikaresistente infeksjoner fordelt på de siste fem årene, hvor mange har mistet livet på grunn av dette og hvor mange har reist fra Norge til utlandet for å gjennomføre tannbehandling de siste fem årene og er det registrert antibiotikaresistente infeksjoner som følge av slike behandlingsreiser?

Begrunnelse

Spørsmålet om spredning av antibiotikaresistens som følge av sykehusopphold og behandlingsreiser til utlandet har igjen fått økt oppmerksomhet.
De faglige advarslene mot å legge til rette for ikke- medisinsk begrunnede behandlingsreiser til utlandet har lenge vært sterke.
I forbindelse med innføringen av pasientrettighetsdirektivet i Norge i 2014 pekte Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legeforeningen på risiko knyttet til antibiotikaresistens og behandlingsreiser. De fleste andre land har større forekomst av antibiotikaresistens enn Norge.