Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1582 (2015-2016)
Innlevert: 09.09.2016
Sendt: 12.09.2016
Besvart: 19.09.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Viser til at fiskeriministeren i debatt under Husøya-dagene uttalte at prisene på fiskekvoter har økt.
Hvor henter statsråden tallene fra, og hva har vært prisutviklingen på torskekvoter siste 10 år i fylkene?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Den såkalte fylkesbindingen for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i kystflåtens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N ble fjernet i juni i år. Samtidig ble det innført en landsdelsordning hvor de tre nordlige fylkene ble ett område hvor det er fritt salg innad i landsdelen, og tilsvarende for resten av landet.
Slik jeg erindrer debatten på Husøya var det representanten Fylkesnes som hevdet at kvoteprisene hadde økt som følge av at fylkesbindingene var endret.
Jeg registrerer også utsagn fra enkeltpersoner i næringen om at prisene øker. Dette er også noe som vi forventet da vi endret fylkesbindingene. En av bakgrunnene for å gjøre om til en landsdelsbinding var nettopp å utjevne prisforskjellene mellom de nordligste fylkene, så alle kan stille på likere fot med hensyn til tilgang på finansiering.
Jeg kan imidlertid ikke verifisere om dette har skjedd. Utbudet er lite og sporadisk, og transaksjonene er private avtaler mellom kjøper og selger. Staten blir ikke informert om priser på slike transaksjoner og fører følgelig heller ingen statistikk over prisene.