Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1585 (2015-2016)
Innlevert: 12.09.2016
Sendt: 12.09.2016
Besvart: 19.09.2016 av utenriksminister Børge Brende

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Direktør ved Prio uttalte senest 5. september at Afghanistan er blitt farligere. I juli sa viseadmiral Reksten til NRK at sikkerhetssituasjonen er forverret. Rapporten UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, dokumenterer over hele landet tvangsrekrutteres barn av alle parter i konflikten.
Hvilke faktakilder har utenriksministeren som tilsier at Afghanistan er blitt tryggere for sivilbefolkningen det siste året?

Begrunnelse

Rapporten UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan dokumenteres det at barn tvangsrekrutteres av alle parter i konflikten over hele landet.
http://www.refworld.org/docid/570f96564.html

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Sikkerhetsansvaret for Afghanistan ble overført fra NATOs International Security Assistance Force (ISAF) til afghanske myndigheter den 1. januar 2015. Sikkerhetssituasjonen har siden forverret seg i deler av landet, og i enkelte områder er situasjonen labil. Myndighetene har imidlertid kontroll med de store befolkningssentra og i hovedsak med de viktigste veiene.
Av hensyn til sikkerhetssituasjonen, besluttet NATO å forlenge mandatet for Resolute Support-operasjonen. Norge har videreført den militære innsatsen i operasjonen, og vi oppretteholder vår økonomisk støtte til afghanske sikkerhetsstyrker.
Den humanitære situasjonen i landet er krevende, og Norges humanitær støtte til Afghanistan har økt betydelig i inneværende år.
Jeg viser for øvrig til svar på skriftlig spørsmål 1568 (2015-2016) til representanten fra statsråd Listhaug vedrørende sikkerhetssituasjonen for returnerte asylsøkere.