Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1587 (2015-2016)
Innlevert: 12.09.2016
Sendt: 12.09.2016
Besvart: 19.09.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For tiden foregår det en diskusjon mellom Saltdal kommune, NVE og grunneiere om tiltak vedr Mølndammen i Saltdal kommune. I den anledning mener grunneierne at kommunen og NVE ikke full ut overholder offentlighetsloven og pbl. Det første med henvisning til svarfrister og den andre når det gjelder gjennomføring av tiltak.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at lovverket skal overholdes selv om det kun er et fåtall grunneiere som mener seg urettmessig behandlet?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg har fått opplyst at saken det vises til i spørsmålet er en sak som er til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Jeg kan ikke kommentere konkrete saker før de eventuelt kommer til behandling i Olje- og energidepartementet.
Generelt skal aktuelt lovverk overholdes uavhengig av hvilke og hvor mange parter som er involvert.