Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1603 (2015-2016)
Innlevert: 15.09.2016
Sendt: 16.09.2016
Besvart: 23.09.2016 av finansminister Siv Jensen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden leggje fram ei fylkesfordelt oversikt over talet på norske borgarar for kvart år etter 2000 medrekna 2016?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Vedlagt er tabell frå Statistisk sentralbyrå som viser talet på personar i kvart fylke ved starten av åra 2000-2016 fordelt på personar med norsk og utanlandsk statsborgarskap.

Vedlegg til svar: