Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1607 (2015-2016)
Innlevert: 16.09.2016
Sendt: 16.09.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 22.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Vil statsråden gjøre noe konkret for spesielt utsatte områder som Preikestolen hvor farlige situasjoner kan oppstå og det frivillige apparatet har behov for mer ressurser?

Begrunnelse

Mandag 8. august var området rundt Preikestolen bokstavelig talt i hardt vær. Massiv innsats fra dagens forvalter av Preikestolområdet og Norsk Folkehjelp. Det estimeres 300 000 besøkende til Preikestolområde i år mot 275 000 i 2016. Det tvinger seg fram behov for å sette området i bedre stand til å håndtere vær gjennom informasjon, regulering og eventuelt styre trafikk. Det mangles ressurser til å drive en helhetlig forvaltning som eksempel kunne omfattet nødhytte i området og depot for medisiner og mat.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Da problemstillingen du tar opp berører flere forvaltningsorganer, har kulturministeren og jeg besluttet at det er mest naturlig at jeg som ansvarlig for redningstjenesten besvarer spørsmålet.
Jeg har, i likhet med stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, registrert at det i de senere årene, og da spesielt for inneværende år, har vært en stor økning av besøkende til våre meste spektakulære severdigheter.
Det er viktig å legge til rette for at flest mulige mennesker, innenfor en trygg ramme, får muligheten til å oppleve den vakre naturen vi har her i landet. Samtidig har hver enkelt av oss et selvstendig ansvar for å sikre at vi er i stand til å gjennomføre de turene vi legger ut på, med nødvendig utstyr, kompetanse og utholdenhet. Dessverre ser vi i for mange tilfeller at ikke alle tar det ansvaret.
Statistikk fra hovedredningssentralene viser at det er mest utlendinger som er utsatt for hendelser som krever innsats fra redningstjenesten. For eksempel var det ved Trolltunga totalt 22 hendelser i 2015, hvorav 82 prosent var utlendinger. Mange av disse legger ut på turer anbefalt av for eksempel turoperatører. Det er avgjørende at de som stimulerer til gjennomføringen av slike krevende turopplevelser også er sitt ansvar bevisst. De må legge til rette for god informasjon om hvor krevende de ulike turopplevelsene faktisk er, hvilket utstyr som en bør ha og i hvilken kondisjon man bør være. Målrettet opplysningsvirksomhet opp mot denne målgruppen er således viktig.
Det er også viktig at lokale krefter som kommunen, turistnæringen, kommersielle interesser går sammen for å finne gode løsninger og gi god informasjon ved starten av turløyper og underveis. Vi ser imidlertid at mange ser bort fra klare beskjeder ved start og underveis i løypene.
Vi skal sørge for at vi har en god redningstjeneste som kan settes inn når ulykker skjer og forebyggingen ikke har virket. De frivillige redningsorganisasjonene er til uvurderlig hjelp. Det ville ikke være mulig å ha en tilfredsstillende redningstjeneste uten det svært gode samarbeidet med frivillige redningsorganisasjoner.
Den frivillige innsatsen er svært viktig for Regjeringens mål om å sørge for en trygg og pålitelig beredskap for den enkelte i samfunnet. Det er viktig for regjeringen å legge til rette for å stimulere ytterligere den uvurderlige dugnadsånden som rår blant de frivillige. I den sammenheng er det derfor viktig å motivere for videre rekruttering og samtidig beholde den sterke og gode kompetansen som allerede eksisterer blant de frivillige. For å tydeliggjøre ønsket om et godt redningsarbeid, tilrettelegger staten for de frivilliges innsats gjennom årlige økonomiske tilskudd og dekning av faktiske utgifter som forbruk og erstatning av tapt materiell under aksjoner.
Som ansvarlig statsråd for redningstjenesten vil jeg kontinuerlig arbeide for å bedre de frivillige redningsorganisasjonenes rammevilkår, men den viktigste jobben er å forebygge, informere og hindre at ulykker skjer.