Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1628 (2015-2016)
Innlevert: 21.09.2016
Sendt: 21.09.2016
Besvart: 26.09.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilke kapitler og poster i statsbudsjettet var det statsråden her siktet til?

Begrunnelse

Under Frivillighet Norges arrangement Frivillighetsfest under Arendalsuka 17. august 2016 sa Statsråden i sin tale at regjeringen gir 11 milliarder kroner til frivilligheten over statsbudsjettet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: I forbindelse med forenklingsarbeidet for tilskudd til frivillige organisasjoner, holder Kulturdepartementet oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, jf. oversikt over søkbare ordninger på regjeringen.no/frivilligtilskudd. Samlet statlig tilskudd til frivillige organisasjoner i 2015, vil bli omtalt i Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2017.
Vedlagt er oversikt over tilskuddsbeløp per departement i 2015 og oversikt over hvilke kapitler og poster i statsbudsjettet tilskuddsmidlene ble hentet fra.

Lenke til vedlegget i pdf-format