Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1629 (2015-2016)
Innlevert: 21.09.2016
Sendt: 21.09.2016
Besvart: 28.09.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva slags prosess har statsråden her lagt opp til, hvilke kriterier vil ligge til grunn for tildeling, og skal lokalisering av nytt regionkontor ses i sammenheng med NKs gjennomgang av strukturene for kompetansesentrene for musikk?

Begrunnelse

Statsråden har etter eget utsagn lansert en audition for lokalisering av et nytt regionkontor for kulturnæringssatsing.
Norsk Kulturråd har samtidig fått i oppdrag å se på strukturene i de regionale kompetansesentrene for musikk, hvor også kulturnæring- og entreprenørskap skal vektlegges.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Med bakgrunn i Regjeringens målsetting om å sørge for at makt og innflytelse på kulturområdet er spredt, har Norsk kulturråd fått i oppgave å vurdere administrative oppgaver i virksomheten som kan lokaliseres andre steder enn i Oslo. I notatet Vurdering av utflytting av administrative oppgaver fra Norsk kulturråd (2016) foreslår Kulturrådet opprettelse av et kontor i Vestlandsregionen, som forvalter ordningen for kulturnæringer samt relevante oppgaver fra ulike fagområder.
Dette har skapt forventninger. Jeg ser det som vesentlig å løfte kreative miljøer over hele landet. Jeg vil derfor invitere til en konferanse 15. november for å se på muligheter for å utvikle kulturell og kreativ næring både på nasjonalt og regionalt nivå. Det er viktig å sikre et godt samspill mellom de ulike nivåene, slik at kulturfeltet blir utviklet med riktig vektlegging av både lokale, regionale og nasjonale behov og perspektiver.
Med bakgrunn i Regjeringens mål om styrking av regionale sentra på kulturområdet, har Norsk kulturråd fått i oppdrag å se på strukturene i regionale kompetansesentra for musikk. Kompetanseutvikling, kunnskapsdeling og entreprenørskap for hele det frie profesjonelle musikkfeltet står sentralt. Kulturrådet er i dialog med aktørene og regionene om dette, men har ikke konkludert ennå.
Det er viktig å se sammenheng i alle innretninger og tiltak som er med å bygge kompetanse på feltet både regionalt og nasjonalt. Jeg vil for øvrig komme tilbake til videre oppfølging i statsbudsjett for 2017.