Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1651 (2015-2016)
Innlevert: 26.09.2016
Sendt: 26.09.2016
Besvart: 03.10.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Er statsråden enig i at disse selskapene opptrer uansvarlig, og hva vil statsråden gjøre for å stanse denne praksisen?

Begrunnelse

Lotteritilsynet sa til P4 12. september at de utenlandske spillselskapenes praksis med å direkte kontakte spillere/tidligere spillere for å tilby penger og bonuser for på den måten stimulere til mer spilling er direkte uansvarlig. Magnus Eidem, som behandler spillavhengige ved Sykehuset Innlandet, bekrefter at dette er et utbredt problem og at det skaper økt avhengighet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle ideelle formål. I Norge er sosialpolitiske hensyn sentrale i regulering av pengespill.
Norge er et attraktivt marked for spillselskap som ikke har norsk tillatelse og det er slike tilbud som forårsaker de fleste spilleproblemer. I henhold til gjeldende pengespillovgivning er det forbudt å markedsføre pengespill uten norsk tillatelse. Jeg mener at aktivitetene til slike spillselskap bidrar til å undergrave enerettsmodellen, samt at bruken av lokketilbud for å verve nye, eller stimulere tidligere spillere, ofte fremstår som uansvarlig.
De uregulerte selskapene er etablerte og gjennomfører sine spilltilbud og markedsføring utenfor Norge. Selv om slik markedsføring er ulovlig i Norge, er det vanskelig for norske myndigheter å håndheve norsk lov i andre land. Jeg mener at en bevisstgjøring av spillere med hensyn til valgene de foretar med hensyn til pengespill er viktig. I regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer er det et tiltak at informasjon om de uregulerte selskapenes aktiviteter på det norske markedet skal intensiveres. Det skal blant annet opplyses om at disse selskapene ikke er underlagt norske reguleringer og ansvarlighetstiltak, og at spillere ikke har den samme grad av beskyttelse som ved deltagelse i lovlige norske pengespill. Dette er et arbeid som gjennomføres av Lotteritilsynet.
For tiden arbeider departementet med en stortingsmelding om pengespill, som etter planen skal fremmes for Stortinget i desember 2016. Meldingen vil blant annet beskrive den teknologiske utviklingen på feltet og hvordan denne skaper utfordringer knyttet til lekkasje til, og omfattende markedsføring fra, uregulerte aktører.