Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1 (2016-2017)
Innlevert: 01.10.2016
Sendt: 03.10.2016
Besvart: 10.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til spørsmål 1461 om hva ministeren vil gjøre for å støtte etablerte bedrifter i den digitale omstillingen. I svaret vises det til at i 2015 var 70 % av Innovasjon Norge sin finansielle støtte rettet mot etablert næringsliv.
Hvor stor andel av disse midlene ble tildelt privateide SMB som utgjør 99 % av bedriftene i privat sektor og 50 % av sysselsettingen?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I 2015 var 70 % av Innovasjon Norge sin finansielle støtte rettet mot etablert næringsliv. Tall fra Innovasjon Norge viser at inntil 98 pst. av disse midlene ble tildelt privateide SMB. Innovasjon Norge tar forbehold om eventuelle feilregistreringer av sektorkoder på selskapets kunder, noe som kan gjøre at andelen er noe mindre.