Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:27 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 06.10.2016
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 13.10.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva har vært og er den statlige økonomiske innsats til kulturformål i statsbudsjettet (unntatt spillemidler) for årene 2012,2013,2014,2015,2016 og 2017 i tall og prosent?

Begrunnelse

Solberg-regjeringen har valgt bort Stoltenberg-regjeringens budsjettmål om 1% til kulturformål. Samtidig har område- og postflyttinger budsjettmessig, vanskeliggjort oversikten over hva som er den faktiske statlige innsats til kultur.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format