Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:29 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 07.10.2016
Besvart: 18.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Når kan vi forvente at Aksdal-krysset realiseres?

Begrunnelse

Det var knyttet sterke forventninger til at Aksdalskryss E39 i Tysvær kommune, skulle tas inn i statsbudsjettet for 2017. Kommunen har søkt om å forskuttere krysset, Statens vegvesen har innstilt positivt på det.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I følge Statens vegvesen ble reguleringsplan for bygging av ny rundkjøring i krysset mellom E39 og E134 i Aksdal vedtatt i oktober 2015. Tysvær kommune oversendte i august 2016 søknad om å forskuttere utbyggingen, mot refusjon i perioden 2018-2021. På grunn av prosjektets størrelse må saken til Samferdselsdepartementet for avgjørelse. Jeg ønsker å avvente Vegdirektoratets vurderinger før jeg tar stilling til søknaden.