Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:39 (2016-2017)
Innlevert: 07.10.2016
Sendt: 07.10.2016
Besvart: 14.10.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I eit oppslag på Stavanger Aftenblad sin nettstad 6. oktober 2016 kan ein lesa at regjeringa ynskjer å legge Fornybar AS til Stavanger. Dette finn ein ikkje i sjølve budsjettdokumentet.
Er dette regjeringa si haldning og kva tid kan ein venta ei formell avklaring?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen foreslår i forbindelse med forslaget til statsbudsjettet for 2017 å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. I forslaget til statsbudsjett omtales investeringsmandatet for selskapet, og det fremmes forslag til nødvendige bevilgninger for etablering og drift av selskapet i 2017.
Jeg tar sikte på at selskapet kan opprettes i løpet av første kvartal 2017. I den forbindelse vil regjeringen også ta stilling til lokalisering av selskapet. Selskapet bør lokaliseres i nærhet til gode finans- og investeringsmiljøer med sikte på godt samspill med disse. Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om at ny statlig virksomhet skal etableres utenfor Oslo.