Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:80 (2016-2017)
Innlevert: 18.10.2016
Sendt: 19.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Diakonhjemmet er nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk behandling og rehabilitering. Sykehuset planlegger nå å legge ned bassenget, et tilbud helseministeren mente var helt avgjørende når han var stortingsrepresentant. Det er behov for styrket rehabilitering, ikke svekkelse. Pasientenes helsevesen må gi økte treningsmuligheter, ikke stengte basseng og kutt i fysioterapi, noe som er ned- og ikke opptrapping.
Godtar statsråden stenging av bassenget på Diakonhjemmet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Diakonhjemmet sykehus er områdesykehus for omlag 135 000 innbyggere i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. I tillegg har sykehuset ansvar for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler med i alt 330 000 innbyggere og regionsykehusansvar innenfor områdene revmatologi og revmakirurgi. Fra 2014 har sykehuset også avlastet Akershus Universitetssykehus for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.
Styret på Diakonhjemmet Sykehus vedtok 20. oktober å stenge varmtvannsbassenget på sykehuset fra 10. april 2017. De frigjorte arealene skal brukes til pasientbehandling.
Befolkningen i sykehusområdene Oslo og Akershus vokser raskt. Det er behov for tiltak for å sikre at innbyggerne får sykehustjenestene de har behov for også i framtiden. Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok 16. juni 2016 det videre løpet for å sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte fremtidig befolkningsvekst i disse to sykehusområdene. I styrets vedtak presiseres det at samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre sykehusets langsiktige rolle i å sørge for sykehustjenester til befolkningen i Oslo sykehusområde.
Varmtvannsbassenget på Diakonhjemmet Sykehus har vært et godt tilbud for mange brukere gjennom årtier. Diakonhjemmet Sykehus har derfor vært tidlig ute med å varsle behovet for stenging for å gi brukerne god tid til å finne alternativ bassengtrening eller andre treningstilbud. Sykehuset er i tillegg i dialog med Oslo kommune for å finne alternative bassengtilbud for brukergruppen. Jeg har forståelse for at denne type endringer skaper bekymring og engasjement. Jeg har imidlertid tillit til at partene i felleskap finner frem til alternative løsninger for de som opplever å miste et godt tilbud på Diakonhjemmet sykehus.