Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:83 (2016-2017)
Innlevert: 19.10.2016
Sendt: 19.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av utenriksminister Børge Brende

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva gjør Norge for å sikre internflyktninger i Myanmar tilgang til nødhjelp, især i etniske områder som Rakhine og Kachin hvor den burmesiske regjeringen blokkerer nødhjelpsorganisasjoners tilgang?

Begrunnelse

Myanmar gjennomlever for tiden en flyktningkrise, med 140 000 internt fordrevne Rohingya muslimer i Rakhine delstaten og 120 000 internt fordrevne Kachin, hovedsakelig kristne, i Kachin delstaten. Økningen i internt fordrevne har gått i tandem med økning av religiøs og etnisk intoleranse, godt hjulpet frem av buddhistnasjonalistiske grupper som Ma ba tha. Denne intoleransen har resulter i vold og grove angrep. Etter drapet på ni politimenn i Rakhine staten den 9. oktober har minst 24 uskyldige Rohingya muslimer blitt drept. Mange frykter dette er opptaktene til en ny voldsbølge som i 2012. I tillegg ble den mangeårige våpenhvilen mellom den burmesiske hæren Tatmadaw og Kachin Indepence Army brutt i 2011, og siden da har over 200 landsbyer og 66 kirker blitt ødelagt. Det er mye snakk om fredsforhandlinger i Myanmar, men fakta er at krigshandlingene har eskalert siden 2011. Det meldes at den burmesiske hæren bruker jagerfly og tungt artilleri. Senest den 1. oktober ble et to år gammel Kachin-barn drept i et angrep angivelig utført av den burmesiske hæren.
Tusenvis av familier er på flukt etter etnisk eller religiøs vold. Tusenvis av mennesker står ovenfor sult og nød. Hjelpeorganisasjoner står klare, men nektes innreise til noen av leirene i Kachin og Rakhine av den nylig valgte regjeringen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Utenriksdepartementet følger situasjonen i Rakhine og Kachin tett. Konfliktnivået har nylig økt i begge delstatene, og humanitære hjelpeorganisasjoner har vanskeligheter med å nå frem til leirene for internt fordrevne. Ambassaden i Yangon har i løpet av de siste ukene besøkt både Rakhine og Kachine. Begge steder har internt fordrevne levd i leirer i flere år, uten umiddelbare utsikter for å returnere til sine hjem. De er avhengige av nødhjelp fra det internasjonale samfunnet.
Norge har i samtaler med myndighetene på både nasjonalt og delstatsnivå understreket at humanitære organisasjoner må gis tilgang slik at mennesker i nød får nødvendig bistand. Dette har vi også tatt til orde for i diskusjoner i FN. Norge er tydelige i vår bekymring for økt konfliktnivå, og oppfordrer partene til å finne løsninger. Andre land gjør det samme.
Norge har i flere år støttet humanitære prosjekter i Rakhine. Blant annet støttes Flyktninghjelpens arbeid som fokuserer på utdanning og husly for internt fordrevne. Norge gir også støtte til forebyggende tiltak i Rakhine-staten for å hindre at flere mennesker blir ofre for menneskehandel. Vi har også gitt støtte til at internt fordrevne skal kunne returnere til sine hjemsteder. Tiltakene kommer både buddhister og muslimer i Rakhine-staten til gode. Flyktninghjelpen har også begynt et arbeide blant internt fordrevne i Kachin.
Norge har i den løpende dialogen med myanmarske myndigheter ved gjentatte anledninger tatt opp menneskerettighetssituasjonen. Vi oppfordrer både regjering og parlamentsmedlemmer til å ivareta og respektere alle folkegruppers rettigheter. Vi tar også opp den alvorlige situasjonen for rohingyaene, den muslimske minoriteten i Rakhine-staten. Vi har lagt vekt på behovet for å fremme grunnleggende menneskerettigheter for alle og ta tak i de underliggende årsakene til konflikten.