Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:91 (2016-2017)
Innlevert: 19.10.2016
Sendt: 20.10.2016
Besvart: 27.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er status mellom EFTA og stater som f.eks. Pakistan, Myanmar og Mongolia som man for flere år siden undertegnet samarbeidserklæringer med og intensjoner om fremtidige frihandelsavtaler, og hva vil statsråden gjøre for at forhandlinger om frihandelsavtaler mellom EFTA (evt. Norge alene) og disse statene kan påbegynnes?

Begrunnelse

EFTA-statene og Mongolia undertegnet en samarbeidserklæring 28. juni 2007.
EFTA-statene og Pakistan undertegnet en samarbeidserklæring 12. nov. 2012.
EFTA-statene og Myanmar undertegnet en samarbeidserklæring 24. juni. 2013.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen ønsker å prioritere forhandlingsoppstart med land der en frihandelsavtale i størst mulig grad ivaretar våre økonomiske, utenriks- og utviklingspolitiske hensyn. EFTA forhandler for tiden med Ecuador, India, Indonesia, Malaysia og Vietnam. Norge, og EFTA, har over lenger tid ønsket å styrke relasjonene med Mercosur (fotnote 1), og i høst ble EFTA og Mercosur enige om rammene for på fremtidige forhandlinger. Grunnet EFTAs travle forhandlingsprogram kan vi ikke prioritere å arbeide for oppstart av prosesser med Mongolia, Pakistan og Myanmar på nåværende tidspunkt. Av disse tre landene er imidlertid Pakistan mest interessant og vil kunne være en kandidat for oppstart av forhandlinger dersom det blir frigitt kapasitet i EFTA.

-------------------------------

Fotnote:
1) Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela