Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:93 (2016-2017)
Innlevert: 20.10.2016
Sendt: 20.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Viser til flertallet i Stortinget hvor det presiseres at alle kommuner skal ha politikontakt.
Med bakgrunn i forliket og oppslaget, hvordan vil statsråden sikre at intensjonen i forliket ivaretas?

Begrunnelse

Viser til oppslag i Haugesund Avis 17.10.2016 som omtaler ny organisering av politiet. Der står det at det foreslås at Tysvær, Sveio og Haugesund slås sammen. Videre at kontoret skal ligge i Haugesund og at Tysvær får politikontakt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Alle kommuner skal ha minimum én politikontakt som skal sørge for at politiet har nødvendig kontakt med kommunene. Politikontakten har blant annet ansvar for at anbefalinger i samarbeidsorganene for kriminalitetsforebygging (SLT og politiråd) følges opp i politidistriktet. Det bidrar til at det forebyggende arbeidet gis prioritet og kontinuerlig oppfølging. Det er utarbeidet en konkret beskrivelse av politikontaktens rolle og oppdrag.
Intensjonen i forliket ivaretas gjennom nærpolitireformen, som jeg følger opp tett.
For øvrig tillater jeg meg å vise til tidligere svar på spørsmål om politikontakter, jf. spørsmål nr. 1632 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Jenny Klinge som jeg besvarte 28.09.2016.