Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:98 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 21.10.2016
Besvart: 31.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Fartsgrensene på utvalgte deler av E-6 og E-18 har siden 2015 vært satt opp til 110 km/t.
Har det vært noen endringer i antallet alvorlige ulykker eller eventuelle ulykkers alvorlighetsgrad som kan relateres dokumenterbart til endringer i fartsgrensen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I tråd med regjeringenes uttalte mål om å etablere fartsgrense 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene, er slik fartsgrense nå etablert på totalt 10 strekninger. Til sammen utgjør dette noe i overkant av 200 km av riksvegnettet.
Det er på veger med lav ulykkesfrekvens og særlige god utformings- og sikkerhetsstandard det er åpnet for fartsgrense 110 km/t. Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene. Strekningene skal i utgangspunktet tilfredsstille krav til rekkverk i midtdeler, vegbelysning og ha tilstrekkelig god geometrisk utforming.
Det er for tidlig å svare på effekten av endring av fartsgrenser på de utvalgte deler av E6 og E18 som siden 2015 har fått økt fartsgrense til 110 km/t. Det jobbes nå med å revidere fartsgrensekriteriene, og i den forbindelse vil det bli laget en evaluering av strekninger med 110 km/t.