Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:101 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 21.10.2016
Besvart: 31.10.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor lenge vil en kunne videreføre regjeringen Solbergs gjennomsnittlige innfasingstempo av oljepenger (i budsjettene 2014-2017) før Statens pensjonsfond utland er tømt, når en legger til grunn samme gjennomsnittlige årlige tilførsel til fondet som i fireårsperioden, og en forventet årlig avkastning av fondet på hhv. 2 pst., 2,3. pst., 2,6 pst., 2,8 pst., 3,0 pst., 3,75 pst. og 4 pst.?