Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:112 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 24.10.2016
Besvart: 28.10.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Denne uken brakte NRK nye avsløringer om uakseptable forhold i pelsdyrnæringen. Tall fra Mattilsynet viser at de finner regelbrudd i nær halvparten av tilsynssakene. Dyrevernmeldingen fra 2003 ga næringen ti års frist på å skape en pelsdyrnæring med akseptabel dyrevelferd. Dette målet er ikke nådd, noe som understreker at pelsdyroppdrett er uforenlig med god dyrevelferd.
Er statsråden enig i at ambisjonene for dyrevelferd i Dyrevernmeldingen fra 2003 ikke er oppfylt og trolig ikke kan oppfylles?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Regjeringa har varsla ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa i løpet av hausten 2016. Meldinga vil bli lagt fram som planlagt. Problemstillingane representanten tek opp vil bli omtalt i meldinga. Eg ber på denne bakgrunn om forståing for at eg ikkje vil gå nærare inn på desse spørsmåla no.